Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

PERNICOVÁ, J. (2001): Maturita z geografie – veřejná diskuze. Geografické rozhledy, 10(5), 129.

Stáhnout článek