Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K. (2015): Jak dlouho bude Čína nejlidnatějším státem světa? Geografické rozhledy, 25(2), 22–23.

Přílohy: