Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KOŠŤÁLOVÁ, H. (2001): Diskuze v hodinách zeměpisu. Geografické rozhledy, 10(5), 130.

Stáhnout článek