Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ZEMÁNEK, L. (2001): Neušlo vám, že vyšlo? Geografické rozhledy, 10(5), 131.

Stáhnout článek