Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

FIALOVÁ, D. (2015): Golfová hřiště – nový prvek v krajině. Geografické rozhledy, 25(2), 24–25.

Přílohy: