Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

JELÍNKOVÁ, E., JENÍK, J. (2001): Biosferické rezervace a program UNESCO – Člověk a biosféra. Geografické rozhledy, 10(4), 86-87.

Stáhnout článek