Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

HANÁK, V., KOS, J., ROTHRÖCKL, T. (2001): Deset let národního parku Podyjí. Geografické rozhledy, 10(4), 90-91.

Stáhnout článek