Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BRANIŠ, M. (2001): Ohrožená biosféra. Geografické rozhledy, 10(4), 94-95.

Stáhnout článek