Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BALEK, P. (2001): Podblanicko. Geografické rozhledy, 10(4), 96-97.

Stáhnout článek