Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

TUREK, M. (2001): Doprovodná hra UNESCO. Geografické rozhledy, 10(4), 99-100.

Stáhnout článek