Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ROMAN, M. (2015): Vznik a vývoj arktických jezer. Geografické rozhledy, 25(2), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Změny podnebí a prostředí Arktidy podmínily po posledním glaciálním maximu vznik velkého počtu jezer. Nejčastěji se zde vyskytují jezera ledovcového původu, termokrasová, fluviální či jezera na vyzdvižených mořských terasách. Méně obvyklá jsou jezera sopečného, tektonického a krasového původu a vzniklá po dopadu meteoritu. Vznik a vývoj nejdůležitějších jezer je vysvětlen.

Klíčová slova: Arktida, jezera, paleolimnologie, kvartér

Abstract (EN): The Origin and Development of Arctic Lakes. Climatic and environmental changes in the Arctic, folowing the Last Glacial Maximum, have caused the formation of a large number of diverse lakes. These are predominantly lakes of glacial origin, thermokarst lakes, fluvial lakes or lakes on raised beaches. Less common lake types include volcanic and tectonic lakes, impact crater lakes and lakes of karst origin. The article explains the origin and development of the most important lakes.

Keywords (EN): Arctic, lakes, palaeolimnology, Quaternary