Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MATĚJČEK, T. (2001): Zkusili jste? Geografické rozhledy, 10(4), 101-102.

Stáhnout článek