Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

VOŽENÍLEK, V. (2001): Na vlnách internetu. Geografické rozhledy, 10(4), 104.

Stáhnout článek