Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BIČÍK, I. (2001): Hlavní město Praha. Geografické rozhledy, 10(4), 106-107.

Stáhnout článek