Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

VILÍMEK, V. (2001): Serengeti. Geografické rozhledy, 10(4), 112.

Stáhnout článek