Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2015): Nová vlna reforem čínské ekonomiky. Geografické rozhledy, 25(2), 30–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zaměřuje na dlouhodobé reformy, které ohlásilo vedení Komunistické strany Číny na konci roku 2013. I přes možné krátkodobé nebo střednědobé zpomalení růstu HDP v důsledku navrhovaných opatření by mohly reformy eliminovat největší nerovnováhy současného vývoje. Udržitelnější růst čínské ekonomiky je přitom velmi důležitý i pro celou globální ekonomiku.

Klíčová slova: čínská ekonomika, Čína, Xi Jinping, reformy

Abstract (EN): New Reforms for the Chinese Ekonomy. This article focuses on reforms announced by the Communist party of China at the end of 2013. In the medium term, China’s economic growth will likely be slower, due to these changes. However, the comprehensive reforms could eliminate China’s greatest imbalances and secure more balanced and sustainable economic growth.

Keywords (EN): Chinese economy, China, Xi Jinping, reforms