Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

OUŘEDNÍČEK, M., SVOBODA, P., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J., PŘIDALOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, N., KUPKOVÁ, L., SOUKUP, M (2015): Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití. Geografické rozhledy, 25(2), příloha.

Stáhnout článek

Přílohy:

Národnost v Praze (mapová příloha)

Abstrakt: Článek přináší výsledky čtyřletého výzkumného projektu, který se snažil zpřístupnit historická prostorová a statistická data v prostředí GIS. Výsledky se týkají vývoje demografické, sociální a etnické struktury Prahy a Česka v průběhu 20. století. Čtenáři se mohou seznámit se čtyřmi typy výsledků (historickými hranicemi v GIS, statistickými databázemi, specializovanými mapami a Historickým atlasem obyvatelstva), a jejich využitím na všech úrovních geografického vzdělávání.

Klíčová slova: historický GIS, populační statistika, atlas, specializovaná mapa, Praha, Česko

Abstract (EN): Historical Spatial and Statistical Data in GIS. This article describes the results of a four-year research project, which sought to bring historical spatial and statistical data into a GIS environment. The results describe developments in the demographic, social and ethnic structure of Prague and Czechia, during the 20th century. Readers may explore four types of outcomes (historical borders in GIS, statistical databases, specialized maps and a historical atlas of the population) as well as their accessibility and application at all levels of education.

Keywords (EN): historical GIS, population statistics, atlas, specialized map, Prague, Czechia