Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

OUŘEDNÍČEK, M., SVOBODA, P., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J., PŘIDALOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, N., KUPKOVÁ, L., SOUKUP, M (2015): Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití. Geografické rozhledy, 25(2), příloha.

Přílohy: