Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

OUŘEDNÍČEK, M., SVOBODA, P., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J., PŘIDALOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, N., KUPKOVÁ, L., SOUKUP, M (2015): Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití. Geografické rozhledy, 25(2), příloha.

Přílohy:

Národnost v Praze (mapová příloha)