Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

RYNDA, I. (2000): Trvale udržitelný rozvoj. Geografické rozhledy, 10(1), 10-11.

Stáhnout článek