Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SVOBODOVÁ, H., ŠPAČKOVÁ, P. (2015): Ulice jako veřejný prostor. Geografické rozhledy, 25(1), 6–7.

Přílohy:

Diagram – Hodnocení kvality veřejných prostorů