Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PERLÍN, R., KLEČKOVÁ, V. (2015): Veřejný prostor – místo pro setkávání. Geografické rozhledy, 25(1), 8–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Veřejná prostranství v obcích a městech jsou prostorem pro vzájemné potkávání a komunikaci obyvatel a návštěvníků. Proto veřejné prostranství musí být upraveno tak, aby umožňovalo vzájemnou interakci jednotlivých skupin obyvatel. Významnou roli při ovlivňování veřejných prostranství mají představitelé obcí, kteří si musí vymezit jakou formu a jaký účel má mít konkrétní veřejný prostor. V článku jsou na příkladu městské části Praha 2 uvedeny hlavní typy využití veřejných prostorů a způsoby jejich využití.

Klíčová slova: veřejná prostranství, samospráva, typy městských prostranství, náměstí, park, trh

Abstract (EN): Public Space as a Meeting Place. Public areas in municipalities and cities constitute space for meeting and communication to occur between inhabitants and visitors. Public areas must be arranged so as to enable the mutual interactions of various groups of inhabitants. Municipal leaders play a significant role in shaping public areas by determining the form and purpose of each public space. Using examples from the Prague 2 Municipal Borough, the article details several uses of public space.

Keywords (EN): public space, self-government, types of urban spaces, town square, park, market