Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Prostory setkávání v nových suburbiích v Česku. Geografické rozhledy, 25(1), 10–11.

Přílohy:

Fyzická separace a vybavenost nových suburbánních sídel v letech 2004 a 2014