Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

STARÁ, K. (2015): Architekti ve škole. Geografické rozhledy, 25(1), 14.

Stáhnout článek

Přílohy:

Doporučená základní literatura k projektu

Abstrakt: Čeští architekti a urbanisté se v posledních letech snaží nabízet školám projekty zaměřené na rozvíjení schopnosti hodnotit kvalitu života v místním regionu, uvědomovat si hodnoty daného prostředí a zodpovědnosti za něj. Článek uvádí jeden z mnoha příkladů úspěšného projektu realizovaného na druhém stupni základní školy. Databázi podobných českých i zahraničních projektů a organizací, či vzdělávací portál určený pro sdílení zkušeností a výukových materiálů, je možné nahlédnout na webovém rozhraní iniciativy Architekti ve škole.

Klíčová slova: architektura, urbanismus, prostorové plánování, vzdělávání, školní projekt

Abstract (EN): Architects at School. In recent years, Czech architects and urban planners have tried to provide schools with projects focused on developing the ability to evaluate the quality of life in a local region, recognize the values of a given environment take responsibility for such. This article presents one of many examples of a successful project that was carried out at the second level of elementary school. Readers may view a database of similar Czech and foreign projects and organizations as well as an informative portal for sharing experiences and instructional materials at the web site of the Architekti ve škole [Architects at school] initiative.

Keywords (EN): architecture, urbanism, urban planning, education, school projects