Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MEISEROVÁ, A., HERRMANN, A. (2015): Společně jsme ovlivnili kvalitu prostředí, v němž žijeme. Geografické rozhledy, 25(1), 15.

Stáhnout článek

Abstrakt: V roce 2013 se žáci devátých tříd základní školy v Plzni zapojili do projektu Kreativní demokratická škola – Pěstuj prostor. Smyslem projektu bylo zasvětit žáky do problematiky veřejného prostoru tak, aby byli schopni kriticky posoudit jeho kvality a optimální využití, aby dokázali pojmenovat nedostatky a následně navrhnout a obhájit vlastní řešení. Výsledkem bylo osvojení základních teoretických vědomostí a praktických dovedností v oblasti plánování a realizace projektu, dovednosti spolupracovat, společně objevovat a řešit problémy a obhajovat své návrhy.

Klíčová slova: školní projekt, veřejný prostor, kvalita prostředí

Abstract (EN): How we worked Together to Influence the Quality of the Environment in which we live. In 2013, ninth-grade students in an elementary school in Plzeň began participating in the project Kreativní demokratická škola – Pěstuj prostor [Creative Democratic School – Nurturing Space]. The project seeks to engage pupils in issues of public space so that they will be able to critically assess its quality and optimal use as well as pinpoint its weaknesses and suggest and defend their own solutions. Through participating in this project, the students inernalized basic theoretical principles and practical skills in planning and realizing projects, cooperating, discovering and solving problems and defending their proposals.

Keywords (EN): school project, public space, quality of environment