Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

PERLÍN, R. (2000): K čemu slouží územní plán 3. Geografické rozhledy, 9(3), 69.

Stáhnout článek