Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

VOŽENÍLEK, V. (2000): Na vlnách internetu 2 – Národní parky. Geografické rozhledy, 9(3), 70.

Stáhnout článek