Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ZEMÁNEK, L. (2000): Neušlo vám, že vyšlo? Geografické rozhledy, 9(3), 71.

Stáhnout článek