Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BLAŽKOVÁ, M. (2000): Velká cesta velkou zemí. Geografické rozhledy, 9(3), 76–77.

Stáhnout článek