Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

VILÍMEK, V. (2000): Na ostrově Skye. Geografické rozhledy, 9(3), 78.

Stáhnout článek