Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BIČÍK, I., KUPKOVÁ, L. (2000): Sektorová struktura a vybrané charakteristiky okresů Česka. Geografické rozhledy, 9(3), IV.

Stáhnout článek