Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BLÁHA, J. D., KOPP, J., PTÁČEK, J., SEMOTANOVÁ, E. (2015): Diskuse o kartografické produkci pro školy I. Geografické rozhledy, 25(1), 20–21.

Stáhnout článek

Přílohy:

Tituly české školní atlasové tvorby pro výuku dějepisu & Zahraniční a tuzemská atlasová tvorba na internetu pro výuku dějepisu

Abstrakt: Příspěvek seznamuje čtenáře s dosavadními výsledky dlouhodobé diskuze věnované školní kartografické produkci v Česku, jejímiž tématy jsou především školní atlasy, nástěnné mapy a moderní kartografické pomůcky ve výuce. Do diskuze se zapojilo několik odborníků, kteří v ní nabídli svůj pohled na problém, dále pak učitelé zeměpisu základních a středních škol. V první části článku je prostor věnován odborníkům v rámci kartografické produkce pro školy, v druhé pak učitelům.

Klíčová slova: školní kartografická produkce, diskuze, Česko

Abstract (EN): Cartographic Productions for Schools – Part 1. This article informs readers about the current status of ongoing discussions concerning cartographic productions for schools in Czechia. These discussions focus primarily on the creation of school atlases, wall maps and modern cartographic aids for classroom instruction. A number of experts have shared their point-of-view on the topic along with teachers of geography from elementary and grammar schools. The first section of the article examines the point-of-view of experts concerning cartographic products for schools, while the second section focuses on teacher perspectives.

Keywords (EN): cartographic products for schools, discussion, Czechia