Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠÍDLO, L. (2015): Praktičtí lékaři v Česku očima demografa. Geografické rozhledy, 25(1), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou dostupnosti zdravotní péče v oblasti praktického lékařství, a to z pohledu zajištění péče dostatečným počtem lékařů. Pozornost je věnována nerovnoměrné věkové struktuře praktických lékařů, stejně jako regionálním rozdílům. Je poukázáno, že pokud nedojde k systematickému řešení generační výměny lékařů, může již v blízké budoucnosti dojít k narušení základní dostupnosti této péče.

Klíčová slova: praktické lékařství, věková struktura, demografické stárnutí, Česko, regionální rozdíly

Abstract (EN): General Practitioners in Czechia from a Demographic Point-of-view. This article examines the availability of health care in terms of general practices, specifically available care from a sufficient number of practitioners. The study looks into the uneven age structure of practitioners, as well as regional differences. It demonstrates that if a systematic solution for the replacement of retiring physicians is not put in place, the availability of this basic care could be disrupted in the near future.

Keywords (EN): practical medicine, age structure, demographic aging, Czechia, regional differences