Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOVÁŘ, D. (2015): Náměstí v Českých Budějovicích – 750 let. Geografické rozhledy, 25(1), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Českobudějovické náměstí, jedno z největších náměstí v Čechách, si již 750 let zachovává svůj základní půdorys, mění se pouze architektonická skladba domů. Náměstí sloužilo zejména trhům, ale také shromažďování vojska nebo obyvatel při důležitých událostech. Článek nabízí podklady k úvahám o jeho funkcích a významu v uplynulých staletích i v současnosti.

Klíčová slova: České Budějovice, náměstí, veřejný prostor

Abstract (EN): České Budějovice’s Town Square – 750 Years. The town square in České Budějovice, one of the largest squares in Bohemia, has retained its basic shape for 750 years now. Only the architectural composition of the buildings surrounding it have changed. The square has often served as a market as well as a place to gather troops or residents during important events.

Keywords (EN): České Budějovice, town square, public space