Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ZEMÁNEK, L. (1999): Neušlo vám, že vyšlo? Geografické rozhledy, 8(5), 12.

Stáhnout článek