Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HEŘMANOVÁ, E. (2015): Litomyšl: Historické, avšak ambiciózní moderní město. Geografické rozhledy, 25(1), 30–32.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek představuje zatím poměrně málo známou současnost města Litomyšl v kontextu jeho urbanistického a architektonického rozvoje v posledních 25 letech, nazývaných též obdobím druhé renesance. Cílem je iniciovat zamyšlení jak nad zdejší unikátní koncentrací objektů současné architektury, tak nad možnostmi kultivace a zpříjemnění veřejného prostoru a tím i možností zlepšení kvality života (nejen) ve velikostně srovnatelných městech. Samozřejmě také vzbudit zvědavost a zájem o reálnou nebo alespoň virtuální návštěvu uvedených prostor a objektů.

Klíčová slova: současná architektura, urbanismus, renesance, veřejný prostor, Litomyšl, UNESCO, Česko

Abstract (EN): Litomyšl: A Historical yet Ambitious Modern Town. This article explores relatively little-known current events in the town of Litomyšl, in the context of the urban and architectural development of the past 25 years – sometimes called the second renaissance. The article seeks to spark consideration over both the unique concentration of buildings demonstrating modern architecture as well as the many opportunities for cultivating and enriching public space, which can, in turn, lead to improvements in quality of life in (but not limited to) similarly-sized cities. Naturally, the article also encourages readers to visit – physically or virtually – to the places and buildings it highlights.

Keywords (EN): contemporary architecture, urbanism, Renaissance, public space, Litomyšl, UNESCO, Czechia