Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Obsah 8. ročníku GR – 1998/1999. Geografické rozhledy, 8(5), 13.

Stáhnout článek