Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KÜHNLOVÁ, H. (1999): Nepřehlížejme v zeměpise environmentální výchovu. Geografické rozhledy, 8(5), 17.

Stáhnout článek