Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JAROLÍMEK, J., LUSTIGOVÁ, M. (2015): Obezita – novodobá epidemie 21. století. Geografické rozhledy, 24(5), 10–11.

Stáhnout článek

Přílohy:

Grafická příloha a aplikace do výuky

Abstrakt: Obezita a především dětská obezita jsou jedním z globálních zdravotních problémů a jedním z novodobých sociálněpatologických jevů. Nadváha a obezita dnes nejsou problémem pouze vyspělých zemí, ale týkají se i populací rozvojových zemí, a to zejména v městských oblastech. Většina populací je mnohem více ohrožena nadváhou a obezitou než podvýživou.

Klíčová slova: nadváha, obezita, geografie zdraví, veřejné zdravotnictví, podpora zdraví

Abstract (EN): Obesity – Epidemic of the 21st Century. Obesity, and in particular childhood obesity, is a major global health challenge and represents a modern socio-pathological phenomenon. Once considered a problem only in developed countries, obesity is increasing dramatically in developing countries, particularly in urban settings. Most of the world's population live in countries where obesity impacts more people’s health than undernourishment.

Keywords (EN): overweight, obesity, health geography, public health, health promotion