Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Práce starosty Kutné Hory je zajímavější a radostnější než v jiných městech. Slovo má Ivo Šanc. Geografické rozhledy, 7(5), 130–131.

Stáhnout článek