Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

PTÁČEK, P. (1998): Suburbanizace – měnící se tvář zázemí velkoměst. Geografické rozhledy, 7(5), 134–137.

Stáhnout článek