Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JAROLÍMEK, J., LUSTIGOVÁ, M. (2015): Obezita – novodobá epidemie 21. století. Geografické rozhledy, 24(5), 10–11.

Přílohy:

Grafická příloha a aplikace do výuky