Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ČERMÁK, Z. (1998): Vývoj migračních vztahů mezi středními Čechami a Prahou. Geografické rozhledy, 7(5), 138–139.

Stáhnout článek