Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

GÖTZ, A. (1998): Zemědělství středočeského Polabí. Geografické rozhledy, 7(5), 139–142.

Stáhnout článek