Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KUBEC, J. (1998): Vodní cesty ve středočeském regionu a jejich hospodářský význam. Geografické rozhledy, 7(5), 146–149.

Stáhnout článek