Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

NĚMEC, J. (1998): Ochrana přírody ve středních Čechách. Geografické rozhledy, 7(5), 153–154.

Stáhnout článek