Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KASTNER, J. (1998): Ohrožení CHKO Český Kras zažehnáno? Geografické rozhledy, 7(5), 154–156.

Stáhnout článek

Přílohy: