Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2015): Rozvoj mapových dovedností ve výuce dějepisu. Geografické rozhledy, 24(5), 14–15.

Stáhnout článek

Abstrakt: Mapy jako důležitý zdroj informací mají své místo kromě hodin zeměpisu i ve výuce ostatních vyučovacích předmětů. Záměrem tohoto článku je seznámit především učitele dějepisu s opodstatněním integrace map do výuky tohoto předmětu a poskytnout jim konkrétní aktivity, díky kterým mohou u svých žáků rozvíjet mapové dovednosti zároveň se specifickými dovednostmi dějepisu.

Klíčová slova: mapa, rozvoj mapových dovedností, dějepis

Abstract (EN): Developing Map Skills in History Lessons. As an important source of information, maps have their place in a variety of school subjects beyond geography. This article familiarizes history teachers, in particular, with the importance of integrating maps into history lessons and shares some ideas on how to develop pupils’ map skills along with history skills.

Keywords (EN): map, map skill development, history