Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

HOLEČEK, M. (1998): Po stopách pověstí a dějů v počátcích českého státu. Geografické rozhledy, 7(5), 162–165.

Stáhnout článek