Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

OUŘEDNÍČEK, M., SOUKUP, M. (2015): Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky. Geografické rozhledy, 24(5), 16–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky. Článek je zaměřen na popis a využití webové aplikace Interaktivní mapa obyvatelstva 1921–2011 při výuce na střední škole. Volba různých měřítkových úrovní sledování v jednotlivých letech sčítání lidu nabízí možnost porovnání vývoje demografických a sociálních charakteristik pomocí interaktivní kartografické vizualizace na internetu.

Klíčová slova: GIS, historická populační data, sčítání lidu, Česko

Abstract (EN): Historical Population Data in a GIS Environment: Applications in Instruction. This article focuses on describing and utilising an internet application: Interaktivní mapa obyvatelstva 1921–2011 [the Interactive population map 1921–2011] in secondary school instruction. The selection of various geographical scales for particular years of Czech population censuses enables students to compare demographic and social developments using interactive cartographic depictions on the internet.

Keywords (EN): GIS, historical population data, population census, Czechia