Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIALOVÁ, D. (2017): Poznat svět znamená poznat i jeho chutě. Geografické rozhledy, 26(5), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se věnuje jedné z nejprogresivnějších forem turismu – gastronomickému cestovnímu ruchu. V popředí této formy stojí autentický zážitek spojený s návštěvou výrobny potravin či gastronomického zařízení a degustací tradičních či naopak inovativních pokrmů a nápojů. Jídlo tak již při cestování neznamená jen uspokojení základních fyziologických potřeb, ale je představitelem kulturních tradic a stává se turistickou atraktivitou.

Klíčová slova: cestovní ruch, gastronomie, slow food, turismus

Abstract (EN): Learning About the World Means Learning about its Flavors. This article examines one of the most sophisticated forms or tourism – gastronomic tourism. Authentic experiences resulting from a visit to site where food is manufactured or a gastronomic facility, complete with tasting traditional or innovative foods or drinks, stand at the forefront of this form of leisure. In this way food takes on greater meaning for tourists than simply satisfying basic physiological needs. It becomes a representative of cultural traditions and a veritable tourist attraction.

Keywords (EN): tourism, gastronomy, slow food